بسم الله الرحمـــــن الرحیــــــم

نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

کلاسهایی که تشکیل نمیشود :

کلاسهای استاد عظیم نژاد پنجشنبه 3 مهر

کلاس آقای غضنفری پنجشنبه 3 مهر

کلیه کلاسهای دکتر یزدانی پنجشنبه 10 مهر لغو میباشد

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان خانم دکتر الهام علی اکبر و آقای مرتضی رحیمی یگانه :

کلیه کلاسهای خانم علی اکبر بعد از هفته اول ، از روزهای شنبه به روزهای چهارشنبه منتقل گردید.شایان ذکر است جلسات کلاس روز 5 مهر در همان روز شنبه طبق برنامه دایر میباشد.

کلیه کلاسهای آقای رحیمی یگانه بعد از هفته اول ، از روزهای چهارشنبه به روزهای سه شنبه منتقل گردید.شایان ذکر است کلاسهای روز 2 مهر در روز چهارشنبه طبق برنامه برقرار میباشد.

ایمیل خانم دکتر همتی :

hematitefl@gmail.com

جهت رویت اخبار روزانه تشکیل کلاسها و تغییرات برنامه دروس به بُرد اختصاصی برنامه ریزی مراجعه کنید:

pnushahryar.bazarsazan.com     

تلفن های گویای دانشگاه : 65577662   الــی  5

شماره مستقیم : 65577492

 تلفنهای داخلی واحد برنامه ریزی :

آقای محمدی 133

خانم غضنفری 134

خانم سلطانی 135

خانم مقراضی  135

با آرزوی موفقیت روز افزون برای دانشجویان عزیز

واحد برنامه ریزی وامور اساتید

موفق  باشیـــد