بسم الله الرحمـــــن الرحیــــــم

آغاز انتخاب واحد نیمسال تابستان 93-92 از تاریخ 14 تیر93

جلسه توجیهی پروژه تابستان 93 رشته های مدیریت و اقتصاد :

مدیریت بازرگانی آقای دکتر مهدی رضایی پنجشنبه 19 تیر ساعت 9 تا 11

مدیریت بازرگانی آقای دکتر یزدانی پنجشنبه 19 تیر ساعت 10 تا 12

مدیریت صنعتی خانم کشاورز چهارشنبه 18 تیر ساعت 10 تا 12

پروژه رشته اقتصاد خانم دکتر شایگان پنجشنبه 19 تیر ساعت 10 تا 12

حضور در جلسات الزامی میباشد.

نیمسال دوم 93-92  :

دانشجویان نامبرده در ذیل موارد مربوطه را تا تاریخ 12/4/93 تحویل دکتر سوری نژاد فرمایند ، در غیر این صورت در دروس مربوطه غیبت منظور میگردد :

آقایان سید ناصرکمالی و علی گچلو

کارهای عملی درس مبانی سنجش از دور

آقای سید ناصر کمالی کارهای عملی درس کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی

خانم ها عفیفه پیش خور و فاطمه محمدی جهت امتحان عملی درس مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS  تا تاریخ 12 تیر به دانشگاه مراجعه فرمایند.

ایمیل استاد قورچیان :

Ali.r_ghoorchian@yahoo.com

ایمیل خانم دکتر همتی :

hematitefl@gmail.com

ترجمه شفاهی 1 و 2 از آقای دکتر ایروانی به خانم زرگر منتقل گردید. پل ارتباطی دانشجویان با خانم زرگر :

Zargar.en@gmail.com

جهت رویت اخبار روزانه تشکیل کلاسها و تغییرات برنامه دروس به بُرد اختصاصی برنامه ریزی مراجعه کنید:

pnushahryar.bazarsazan.com     

تلفن های گویای دانشگاه : 65577662   الــی  5

شماره مستقیم : 65577492

 تلفنهای داخلی واحد برنامه ریزی :

آقای محمدی 133

خانم غضنفری 134

خانم سلطانی 135

خانم مقراضی  135

با آرزوی موفقیت روز افزون برای دانشجویان عزیز

واحد برنامه ریزی وامور اساتید

موفق  باشیـــد