بسم الله الرحمـــــن الرحیــــــم

نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

* پیام هفته : انسانهای بی هدف مجبورند تمام عمر برای انسانهای هدفمند کار کنند *

کلاسهایی که تشکیل نمیشود :

کلاسهای استاد گلیج پنجشنبه 10 مهر

کلیه کلاسهای دکتر یزدانی پنجشنبه 10 مهر

ریاضی عمومی3 رشته ریاضی به صورت عادی ارائه گردید زمان کلاس شنبه ها ساعت 8 تا 10 شروع از 5 مهر استاد خانم فراهانی

پروژه و کارورزی 1 و 2 دکتر مریم صحرا نورد چهارشنبه 16 مهر ساعت 13

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر ورودی جدید :

درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با آقای حسن زاده روزهای شنبه ساعت 8 تا 10 صبح برگزار میگردد.دانشجویان ملزم به انتخاب گروه 02 با آقای حسن زاده می باشند.

کلاس توجیهی پروژه و کارورزی با آقای حدادی روز پنجشنبه 10 مهر ساعت 12 تا 13

ریاضیات پایه و مقدمات آمار استاد کریمی روزبهانی چهارشنبه ساعت 30/14 الی 30/17 و یکشنبه ها 30/11 الی 13

درس برنامه سازی رایانه استاد حسن زاده رشته صنایع از روزهای سه شنبه به روزهای شنبه ساعت 15 تا 17 منتقل گردید.

درس مبانی ترکیبیات رشته ریاضیات و کاربردها استاد فراهانی از روزهای دوشنبه به روزهای شنبه ساعت 15 تا 17 منتقل گردید.شروع از  24 آبان

درس مبانی ترکیبیات رشته علوم کامپیوتر و آمارکاربردها استاد فراهانی از روزهای دوشنبه به روزهای شنبه ساعت 15 تا 17 منتقل گردید.شروع از  5 مهر

کلیه گروه های تربیت بدنی عمومی آقای علی برآبادی به استاد با همت طبق همان برنامه قبلی منتقل گردید.

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها رشته علوم کامپیوتر و ریاضیات و کاربردها استاد هرمزی یکشنبه ها ساعت 8 تا 10 شروع کلاس از 20 مهر

اطلاعیه ادبیات فارسی :

درس ادبیات عامیانه کد 1213273 از خانم پروانه عزیزی (سه شنبه ها) به آقای محمدرضا حسین پور (پنجشنبه ها) ساعت 10 تا 30/12 منتقل گردید.شروع کلاس از 8 آبان 93

سایر کلاسهای خانم عزیزی در همان تاریخ و ساعات با استاد طاهره مرادی برقرار میباشد.

اطلاعیه زمین شناسی :

دروس زلزله شناسی و ژئوفیزیک و سامانه اطلاعات جغرافیایی و ریز دیرینه شناسی رشته زمین کاربردی به صورت عادی ارائه گردید.

کلاسهای روز دوشنبه دکتر حسن برزگر به روزهای پنجشنبه در همان ساعات منتقل گردید.(از 17 مهر)

اطلاعیه مدیریت بازرگانی :

دروس زبان تخصصی 1 و 2 با خانم علی اکبر ارائه گردید.

نظریه محاسبات کد 1111107 رشته علوم کامپیوتر به صورت عادی ارائه گردید

آمار و احتمال 2 رشته علوم کامپیوتر پنجشنبه ساعت 15 تا 17 با استاد نظام دوست

پروژه کارشناسی رشته علوم کامپیوتر استاد شاکری چهارشنبه 9 مهر ساعت 12 تا 13 برگزار میگردد.

مباحثی در علوم کامپیوتر با استاد زعفرانیه سه شنبه 22 مهر ساعت 17 تا 18 برگزار میگردد.

اطلاعیه مترجمی زبان :

کلیه دروس رشته مترجمی و زبان عمومی خانم سارا زرگر از خانم زرگر به خانم نفیسه اسلامی در همان روز و ساعات اعلام شده منتقل گردید.

درس ترجمه متون ساده و در آمدی بر ادبیات1 ، فنون یادگیری زبان و دستور نگارش1 به صورت عادی ارائه گردید.

درس برنامه سازی پیشرفته رشته ریاضی کاربردی بصورت عادی اراده گردید : با استاد حسن زاده روزهای شنبه ساعت 8 تا 10 از 5 مهر

درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 بصورت عادی ارائه گردید : با استاد قربان پرست پنجشنبه ها ساعت 13 تا 15 شروع از 10 مهر

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان خانم دکتر الهام علی اکبر و آقای مرتضی رحیمی یگانه :

کلیه کلاسهای خانم علی اکبر به جز جلسه اول (5 مهر) از روزهای شنبه به روزهای چهارشنبه در همان ساعات منتقل گردید.

کلیه کلاسهای آقای رحیمی یگانه از روزهای چهارشنبه به روزهای سه شنبه در همان ساعات منتقل گردید.

آزمونهای میان ترم و دروس عملی :

آزمون میان ترم جغرافیای شهری ایران دکتر اسمعیلی (نیمه اول کتاب) 14 مهر 93 ساعت 13

آزمون میان ترم درس درآمدی بر ادبیات انگلیسی2 استاد اسلامی 27 مهر ساعت 13چهار فصل اول کتاب

آزمون پایان ترم ترجمه شفاهی1 خانم اسلامی چهار فصل اول کتاب 20 مهر و چهار فصل دوم کتاب 27 مهر ساعت 8

ایمیل خانم دکتر همتی :

hematitefl@gmail.com

جهت رویت اخبار روزانه تشکیل کلاسها و تغییرات برنامه دروس به بُرد اختصاصی برنامه ریزی مراجعه کنید:

pnushahryar.bazarsazan.com     

تلفن های گویای دانشگاه : 65577662   الــی  5

شماره مستقیم : 65577492

 تلفنهای داخلی واحد برنامه ریزی :

آقای محمدی 133

خانم غضنفری 134

خانم سلطانی 135

خانم مقراضی  135

با آرزوی موفقیت روز افزون برای دانشجویان عزیز

واحد برنامه ریزی وامور اساتید

موفق  باشیـــد